1 18,00 

Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
18,00 zł

W książce Marii Łukaszewicz-Chantry Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska znalazły się bohaterki, które reprezentują różne gatunki literackie i są kształtowane według odmiennych konwencji, zarówno w sposób wzniosły, jak i karykaturalny. Poeci włoscy i polscy epoki renesansu zgodni są w poglądach na naturę kobiety i jej status społeczny. Niewieścim światem ma być domowe zacisze tak jak męskim — życie publiczne. Dlatego też książka ukazuje przede wszystkim kobietę w życiu prywatnym, od czasów dzieciństwa aż do starości, w różnych rolach: córki, wnuczki, żony, matki, babci, a także piastunki i kochanki (zarówno młodej, jak i posuniętej w latach). Przedstawione są również kobiety, które przekraczają granice ustalone dla ich płci: waleczne i sprawujące władzę.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3421-0
Liczba stron
232
Format
e-book
Rok wydania
2014

O autorce

Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska

Maria Chantry

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zajmuje się przede wszystkim literaturą łacińską renesansu i baroku oraz rzymską poezją epoki cycerońskiej i augustowskiej.

Więcej o autorce