0 0,00 

Język a Kultura | tom 29 | Stare problemy — nowe wyzwania


Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Język a Kultura” jest pokłosiem konwersatorium, które odbyło się we Wrocławiu w październiku 2019 roku. Była to 44. jubileuszowa konferencja „Trzydzieści lat konwersatorium »Język a kultura« — próba bilansu i perspektywy”, zorganizowana przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UWr. W czasie tego spotkania wygłoszono referaty omawiające różne zagadnienia — zarówno podsumowujące długi okres działań naukowych związanych z konwersatoriami „Języka a kultura”, jak i relacjonujące wyniki prowadzonych badań. Część z nich znalazła się w niniejszym tomie.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0239-6661
Liczba stron
140
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorce

Język a Kultura | tom 29 | Stare problemy — nowe wyzwania

Anna Dąbrowska

Profesora doktora habilitowana
Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi.

Więcej o redaktorze