1 45,00 

Język a Kultura | tom 28 | Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym

45,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45,00 zł.


Tom poświęcony zagadnieniu świadomości językowej w aspekcie antropologiczno-kulturowym. Zamieszczone artykuły potwierdzają wielość definicyjną tego pojęcia i jego szerokie zastosowanie w praktyce analitycznej. Autorzy tomu opisują zarówno indywidualną, jak i zbiorową świadomość językową rodzimych użytkowników polszczyzny; przedstawiają między innymi etapy kształtowania się indywidualnej świadomości językowej (studium przypadku), a także omawiają sposoby postrzegania swojego języka przez mieszkańców wsi posługujących się gwarą. Kilka artykułów dotyczy badań nad świadomością językową prowadzonych z perspektywy diachronicznej.
W poszukiwaniu informacji na temat stanu świadomości językowej w minionych wiekach analizie poddano dzieła Szymona Budnego, opisy obrad zawarte w średniopolskich diariuszach sejmowych oraz inicjatywy działającej w okresie międzywojnia Komisji Językowej. Przedmiotem zainteresowania autorów prezentowanego tomu są także przejawy świadomości językowej w odniesieniu do polszczyzny traktowanej jako język obcy, drugi i odziedziczony (w Polsce i poza jej granicami). Badacze skupiają swoją uwagę na socjo- i psycholingwistycznych uwarunkowaniach wielojęzyczności mieszkających na Litwie Polaków, poddają ocenie współczesną polszczyznę pisaną na Ukrainie oraz zastanawiają się nad złożonym charakterem świadomości językowej uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1232-9657
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorce

Język a Kultura | tom 28 | Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym

Anna Burzyńska-Kamieniecka

Doktora
Adiunktka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców).

Więcej o redaktorze