1 35,00 

Język a Kultura | tom 24 | Perswazja przez styl i stylizację

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Teksty zamieszczone w XXIV tomie „Języka a Kultury” są zróżnicowane pod względem poruszanych w nich zagadnień. Większość opracowań odnosi się do wypowiedzi politycznych, są jednak też artykuły analizujące codzienne rozmowy, których uczestnicy skutecznie osiągają zamierzone cele. Na uwagę zasługuje także wykorzystywanie przez autorów różnorodnych ujęć metodologicznych, takich jak perspektywa językowego obrazu świata, kognitywizm, teoria stylu i analiza stylistyczna, opis zróżnicowanego uniwersum gatunków mowy.
Praca ta jest pokłosiem karpackiego spotkania Perswazja poprzez styl i stylizację. Podczas konwersatorium wygłoszono prawie 30 referatów, których większość opublikowana została w niniejszym tomie.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1232-9657
Liczba stron
336
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorce

Język a Kultura | tom 24 | Perswazja przez styl i stylizację

Anna Dąbrowska

Profesora doktora habilitowana
Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi.

Więcej o redaktorze