1 60,00 

Germanica Wratislaviensia | tom 144 | Das Universelle und das Spezifische

60,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
60,00 zł

Tom 144 czasopisma „Germanica Wratislaviensia” „Das Universelle und das Spezifische” składa się z tekstów poświęconych literaturoznawstwu, językoznawstwu, glottodydaktyce oraz zagadnieniom kulturoznawczym. Z uwagi na szerokie spektrum tematyczne, każdy badacz może znaleźć tu interesujące go zagadnienia – od szczegółowego studium przypadku po uniwersalną analizę. Część literaturoznawczą reprezentują artykuły badające teksty od późnego wieku XVIII, przez okres narodowego socjalizmu, aż po literaturę powojenną i współczesną. Oprócz artykułów, których przedmiotem są teksty literackie, znalazł się tu także artykuł z zakresu badań rynku prasowego drugiej połowy XIX wieku. W części językoznawczej przekrój artykułów sięga od badań poszczególnych zjawisk w lingwistyce, przez badania porównawcze, po zagadnienia z obszaru tłumaczeń. Podjęte w artykułach analizy dotyczą zarówno języka codziennego, jak i fachowego. Znalazł się tu także artykuł zajmujący się wybranymi aspektami dialektu śląskiego w XV wieku. W części glottodydaktycznej przedstawione zostały badania z zakresu nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz obecnej sytuacji studiów germanistycznych na Śląsku. Recenzje naukowe informują o wybranych publikacjach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa wydanych w latach 2015–2018.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0435-5865
Liczba stron
384
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Germanica Wratislaviensia | tom 144 | Das Universelle und das Spezifische

Anna Małgorzewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 144 | Das Universelle und das Spezifische

Tomasz Małyszek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 144 | Das Universelle und das Spezifische

Urszula Bonter

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: społeczna historia literatury niemieckiej; realizm mieszczański; życie literackie; historia książki i ruchu wydawniczego; literatura popularna, powieść i teoria powieści w epoce oświecenia.

Więcej o redaktorze