1 30,00 

Forum Socjologiczne | tom 6 | Pamięć a przestrzeń


Pamięć stała się popularną kategorią w debacie poświęconej społecznym kontekstom historii i niezwykle popularnym przedmiotem studiów w ostatnich trzech dekadach. W literaturze funkcjonuje wiele rodzajów pamięci: pamięć społeczna, zbiorowa, kulturowa czy historyczna. Pojęcia te są niezwykle wieloznaczne, ponieważ są opisywane przez badaczy z różnych perspektyw dyscyplinowych. Prezentowany Tom zawiera różnorodne wątki występujące badaniach pamięci zbiorowej, poszczególne artykuły podejmują następujące kwestie: rola elit w kształtowaniu pamięci zbiorowej, funkcje mediów i nośników w pamięci zbiorowej, wpływ mitów na pamięć, znaczenie substratu przestrzeni miasta jako elementu tożsamości czy marki miasta, wpływ przestrzeni miejskiej na pamięć zbiorową i formy tego wpływu, wreszcie zjawisko wielokulturowości pamięci zbiorowej. Omawiane są też kwestie konfliktów etnicznych występujących w historii poszczególnych miast i ich skutki dla współczesnych form pamięci zbiorowej miasta. Wspomniana wieloznaczność pojęcia pamięci zbiorowej dotyczy również artykułów w niniejszym tomie. W zależności o perspektywy teoretycznej używane są różne kategorie pojęć (pamięć zbiorowa, kulturowa, historyczna, pamięć ustna, zmagazynowana). Tematyka tomu poświęcona jest przede wszystkim badaniu relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią a w szczególności przestrzenią miasta.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-7763
Liczba stron
348
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorach

Forum Socjologiczne | tom 6 | Pamięć a przestrzeń

Barbara Pabjan

Doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: socjologia wiedzy, socjologia kultury, badania pamięci społecznej, socjologia więzienia, socjologia muzyki.

Więcej o redaktorze
Forum Socjologiczne | tom 6 | Pamięć a przestrzeń

Paweł Czajkowski

Doktor
Zainteresowania naukowe: socjologia pamięci zbiorowej i historycznej, socjologia seksualności, socjologia nauki.

Więcej o redaktorze