1 42,00 

Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu

42,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
42,00 zł

„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu dziennikarskiego oraz stanu badań nad dziennikarstwem w każdym z omawianych krajów. Niewątpliwie dużą zaletą pracy jest jej międzynarodowy charakter oraz weryfikacja stawianych pytań badawczych i hipotez w oparciu o materiał empiryczny i zróżnicowane metody badawcze (analiza ilościowa, analiza jakościowa, badania porównawcze)”.
Fragment recenzji dra hab. Michała Głowackiego
„Bardzo dużą zaletą pracy jest fakt, iż temat został podjęty w aspekcie komparatystycznym. Jest to bowiem analiza środowiska dziennikarskiego w Polsce, Rosji i Szwecji, a więc krajów o różnej kulturze medialnej, tradycji prasowej, jak i różnym stanie systemu medialnego oraz funkcjonowania systemu politycznego. Jest to wymiar zupełnie oryginalny w polskim medioznawstwie, gdzie tego typu prac praktycznie nie ma. Jest to zatem ważny wkład Autorki do polskiej nauki o mediach. […] Baza źródłowa książki jest obszerna, dotyczy to zwłaszcza polskiego środowiska dziennikarskiego. W przypadku pozostałych krajów Autorka odzwierciedla najważniejsze dokonania i trendy literatury przedmiotu. Jest to ważna zaleta pracy, iż w polskim medioznawstwie niezbyt często spotykamy analizy tych systemów medialnych. Dlatego też recenzowana książka w istotny sposób może wzbogacić naszą wiedzę w tym zakresie. Staje się bowiem ważnym głosem w międzynarodowej dyskusji o stanie dziennikarstwa i zawodu dziennikarskiego w dobie zmian technologicznych i ogólnych zmian zachodzących w procesach komunikacyjnych”.
Fragment recenzji dra hab. Mariana Gieruli
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3640-5
Liczba stron
200
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O autorce

Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu

Paulina Barczyszyn-Madziarz

Doktor
Zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, polski system medialny, systemy medialne na świecie, kultura dziennikarska relacje mediów i polityki.

Więcej o autorce