0 0,00 

Brakteaty – pieniądz średniowiecznych Prus

Symbol zastępczy

Brakteaty to małe, srebrne monety bite jednostronnie, emitowane od XIII do XVI wieku w Prusach, najpierw przez zakonne państwo krzyżackie, następnie przez Prusy Królewskie. Wykorzystując klasyczne już ustalenia Emila Waschińskiego i późniejszych badaczy polskich i niemieckich, autor stworzył własną klasyfikację tych monet. Analiza typologiczna i chronologiczna brakteatów umieszczona jest na szerokim tle – zawiera rozważania na temat historii pieniądza zakonnego i biskupiego na tym terenie, ustroju monetarnego, mennic i obiegu monet, a także elementy historii numizmatyki, heraldyki i archeologii. Autor z niezrównanym znawstwem analizuje nie tylko źródła pisane (teksty staroniemieckie i łacińskie), ale także materialne (bada ikonografię, technikę produkcji, skład metalu, rozrzut znalezisk) i na tej podstawie snuje rozważania typologiczne i metrologiczne. Ze względu na interdyscyplinarne ujęcie tematu książka może zainteresować nie tylko numizmatyków czy historyków pieniądza, ale także historyków Prus, archeologów oraz muzealników i kolekcjonerów.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3022-9
ISSN
2658-1361 (Złota Seria), 0239-6661 (Acta UWr)
Format
B5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania
2009

O autorze

Brakteaty – pieniądz średniowiecznych Prus

Borys Paszkiewicz

Profesor doktor habilitowany

Więcej o autorze