0 0,00 

Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej — dawniej i dziś


Rozprawa “Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej — dawniej i dziś” pokazuje proces przemian w edukacji polonistycznej od II poł. XIX w. do czasów współczesnych. Dominują tu zagadnienia związane z: 1) procesami „uczytankowiania” i „fragmentaryzacji” literatury w podręcznikach dawniej i dziś; 2) perspektywą genologiczną; 3) przemianami socjokulturowych modeli w stronę pajdocentryzmu, wielokulturowości, tolerancji oraz edukacji regionalnej; 4) ewolucją: od czytelnych systemów moralno-wychowawczych do aksjologicznego relatywizmu; od biograficznego opisywania świata do kreacji bogatych portretów psychologicznych; tworzenia kanonów ― od przymusu do wolnych wyborów lekturowych; od sztywnych norm dydaktyczno-wychowawczych do zabawy literackiej i ludyczności; od słowa do obrazu.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3349-7
Liczba stron
440
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O autorce

Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej — dawniej i dziś

Dorota Michułka

Doktora habilitowana, profesora UWr
Główne obszary jej zainteresowań naukowych wyrastają z wcześniejszych badań, zakorzenionych w kontekstach historycznych, edukacyjnych, literaturoznawczych i od początku oscylowały wokół historii literatury, wiedzy o kulturze oraz historii edukacji. Do tego zrębu podstawowego dochodziły kolejne takie jak literatura dla dzieci i młodzieży, i relacje obiegu czytelniczego ze szkolnym kanonem lektur.

Więcej o autorce