1 19,00 

Zofia Świda

Zofia Świda

Profesora

Prawniczka, specjalistka w dziedzinie postępowania karnego, prawa karnego i prawa wykroczeń, wieloletni pracownik akademicki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Więcej informacji

Sylwetka profesory

Powrót