1 30,00 

Zdzisław Zagórski

Zdzisław Zagórski

Doktor habilitowany

Socjolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Więcej informacji

Powrót