1 55,00 

Zbigniew Kurcz

Zbigniew Kurcz

Profesor doktor habilitowany

Kierownik Zakładu Socjologii Pogranicza UWr.

Zainteresowania naukowe: socjologia pogranicza, sprawy narodowościowe, mniejszości narodowe w Polsce, Polacy zagranicą.

Więcej informacji

Powrót