0 0,00 

Zbigniew Bitka

Zbigniew Bitka

Doktor

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Autor książek „Wędrowanie do kresu cierpienia”. Motywy archetypowe i symboliczne w prozie Jerzego Krzysztonia (Opole 2001), „Zło rodzi się w nieświadomości” Wybrana twórczość prozatorska Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (Opole 2019); oraz redaktor i współautor książek teatralnych Ludzie i lalki (Opole 2008), Żywioły teatru (Opole 2017).

Zainteresowania naukowe: literatura w perspektywie krytyki archetypowej, hermeneutyki i psychoanalizy.

Więcej informacji

Powrót