1 30,00 

Wojciech Doliński

Wojciech Doliński

Doktor

Pracownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji UWr. Autor i współautor 27 artykułów naukowych w czasopismach, monografiach zbiorowych oraz monografii w języku polskim (Nowe ślady – stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków, Nomos 2012).

Więcej informacji

Powrót