1 28,00 

Wioletta Jedlecka

Wioletta Jedlecka

Doktora habilitowana

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z zakresu prawa.
Stażystka TSUE w Luksemburgu, członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, opiekunka Koła Naukowego Praw Zwierząt (studenckiego i doktoranckiego). 

Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa, ochrona prawna zwierząt.

Więcej informacji

Powrót