1 15,00 

Tomasz Kruszewski

Tomasz Kruszewski

Profesor doktor habilitowany

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1988 r. Dr nauk prawnych – 1993, dr hab. w zakresie historii ustroju i prawa – 2001, prof. nadzwyczajny UWr. – 2003, prof. dr hab. 2011. Członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia, gdzie jest członkiem Komisji Nazewnictwa Ulic – 1991, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – 2001, gdzie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, członek założyciel wrocławskiego (obecnie wiceprezes) Towarzystwa Wagnerowskiego – 2002.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia administracji czasów nowych i najnowszych, ustrój i prawo III Rzeszy na Śląsku, dzieje samorządu terytorialnego na Śląsku w XIX i XX wieku, podziały terytorialne i nazewnictwo miejscowe na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia. Opieka społeczna i medyczna na Śląsku w XIX i XX w. Obecnie zajmuje się także genealogią rodów szlacheckich polskich, czeskich, niemieckich i austriackich.

Autor ponad 100 prac naukowych, m. in. monografii: Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku 1933-1945. Organizacja i działalność (1995), Sejm prowincjonalny na Śląsku (1824-1933) (2000), Organizacja opieki społecznej w działalności samorządu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku, Wrocław 2010, Prowincjonalna opieka nad chorymi psychicznie na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2016), pozycji książkowej Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia (dwa wydania 1993 i 1997),  a także szeregu artykułów opublikowanych w Studiach historycznoprawnych oraz w Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Jest także współautorem Encyklopedii Wrocławia (2000).

Więcej informacji

Powrót