1 19,00 

Tomasz Kopyściński

Tomasz Kopyściński

Doktor

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej Logintrade SA. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wykładowca w ramach studiów wyższych, podyplomowych i studiów MBA realizowanych w WSB we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach. Od stycznia 2021 r. Zastępca Kanclerza w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Powrót