1 35,00 

Sylwia Wójtowicz-Marszał

Sylwia Wójtowicz-Marszał

Doktora

Zainteresowania naukowe: literatura ukraińska epoki modernizmu, historia i kultura Ukrainy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, polsko-ukraińskie interferencje kulturowe oraz polsko-ukraińskie relacje polityczne wskazanego czasu w świetle literatury niefikcjonalnej (m.in. publicystyka oraz ego-dokumenty w postaci literatury wspomnieniowej, korespondencji), zagadnienia teoretyczne z zakresu ego-dokumentu.

Więcej informacji

Powrót