1 48,00 

Sybilla Daković

Sybilla Daković

Doktora

Zakład Kroatystyki i Serbistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Główne zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne, językoznawstwo słowiańskie, językoznawstwo kognitywne, składnia, leksykografia, leksykologia. Wybrane publikacje: Hrvatski prijedlog „nasuprot” i njegovi poljski prijevodni ekvivalenti, „Fluminensia: časopis za filološka istraživanja” 30, 2018, nr 2, s. 189–208; Syntetyczny chorwacki celownik kierunku i jego polskie ekwiwalenty przekładowe, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red. E. Komisaruk, I. Malej, Wrocław 2019, s. 177–188.

Więcej informacji

Powrót