0 0,00 

Stanisław Łojek

Stanisław Łojek

Doktor habilitowany

Filozof, adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Pracę zawodową na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w 2002 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ, uzyskał w 2013 r.

Zainteresowania badawcze: problematyka filozofii politycznej, teorii demokracji, myśli Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera.

Więcej informacji

Powrót