0 0,00 

Romuald Kaczmarek

Romuald Kaczmarek

Doktor habilitowany, profesor UWr

Zainteresowania naukowe: sztuka średniowieczna w Europie, szczególnie okresu gotyku; rzeźba i malarstwo, a także architektura wraz z kontekstem historycznym i ideowym; sztuka sepulkralna doby średniowiecza; sztuka na Śląsku od XIII do pocz. XIX wieku; sztuka cysterska na Śląsku (szczególnie Trzebnica); dzieje i kultura Dzierżoniowa.

Więcej informacji

Powrót