1 34,00 

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Doktor habilitowany

Historyk, specjalizujący się w biografistyce, historii nowożytnej Polski, a także historii parlamentaryzmu polskiego; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Zainteresowania naukowe: historia nowożytna XVI-XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych; historia ustroju i prawa Rzeczypospolitej, zarówno z terenów Korony jaki i Wielkiego Księstwa Litewskiego; kultura polityczna szlachty i jej udział we współrządzeniu państwem; najważniejsze staropolskie instytucje państwowe – sejm, sejmiki ziemskie i związane z nimi zagadnienia samorządu szlacheckiego oraz senat i wszelkie problemy związane z senatorami i elitą rządzącą Rzecząpospolitą; historia dyplomacji, stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami oraz problematyka związana z podróżami dyplomatycznymi.

Więcej informacji

Powrót