1 55,00 

Rafał Czachor

Rafał Czachor

Rafał Czachor – (ORCID: 0000-0002-5929-9719) — doktor nauk prawnych oraz nauk o polityce, doktor habilitowany nauk o polityce, profesor uczelni, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obszary badań naukowych: systemy polityczne i prawo ustrojowe porównawcze państw postradzieckich, prawo międzynarodowe publiczne. Ostatnia monografia: Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym (Wrocław 2021).

Powrót