1 30,00 

Rafał Cieśla

Rafał Cieśla

Doktor

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz referatów o tematyce kryminalistycznej i prawno-dowodowej. Redaktor naukowy kilku monografii wieloautorskich. Współtwórca i prowadzący laboratorium badań dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej informacji

Powrót