1 19,00 

Piotr H. Lewiński

Piotr H. Lewiński

Doktor habilitowany, profesor UWr

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jego zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, język perswazji, pragma-dialektyka, retoryka, teoria argumentacji. Prowadzi wykłady: nauka o komunikowaniu, językoznawstwo ogólne, metodologia badań nad językiem, perswazja w reklamie, Contemporary Polish Culture (w jęz. angielskim) dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz konwersatoria: retoryka po II wojnie światowej, podstawy teorii argumentacji, lingwistyczne podstawy retoryki, gramatyka funkcjonalna. W latach 2000 – 2004 był lektorem na uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, w latach 2004-2006 współpracował przy realizacji dwóch projektów unijnych: COM-IN-EUROPE oraz INTI Obywatelstwo przez naukę języka. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na uniwersytecie DePaul w Chicago (1997/98) oraz Fulbrighta na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle (2006/2007). Członek ISSA (The International Society for the Study of Argumentation).

Powrót