1 35,00 

Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak — adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się analizą mechanizmów samoregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych. Pisze także o historii mediów, głównie o prasie bezdebitowej czasów PRL. W polu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia kreatywnego pisania i warsztatu dziennikarskiego. Osobną grupę jego publikacji tworzą teksty poświęcone teorii i historii gatunków dziennikarskich. Autor książek Życie literackie we Wrocławiu po 1976 roku (Wrocław 2011) oraz Objectivity in journalism (Wrocław 2016), a także współautor książki Jak zostać pisarzem w Polsce (Wrocław 2011).

Więcej informacji

Powrót