1 25,00 

Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak

Socjolog i filolog. Naukowo zajmuje się analizą mechanizmów samoregulacji, współregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych, pisze także o historii mediów, głównie o prasie bezdebitowej czasów PRL-u. W polu jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia kreatywnego pisania i warsztatu dziennikarskiego. Osobną grupę jego publikacji stanowią wreszcie artykuły poświęcone teorii i historii gatunków dziennikarskich ze szczególnym uwzględnieniem reportażu i twórczości przedstawicieli polskiej szkoły tego gatunku. Członek redakcji kwartalnika „Naukowy Przegląd Dziennikarski” odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami obszaru języka angielskiego oraz sekretarzem redakcji naukowego pisma “Gospodarka Rynek Edukacja”. Zajmuje się ponadto krytyką literacką i publicystyką. Publikował swoje teksty w kilku czasopismach (m.in. „Twórczość”, „Topos”, „Odra”, „Nowe Książki”, „Akcent”, „Wprost”, „Polityka”). Pracował także w zawodach dziennikarskich, pełniąc funkcje redaktora naczelnego, sekretarza redakcji czasopism o tematyce biznesowej. Do dzisiaj współpracuje z kilkoma czasopismami o tej tematyce. 

Więcej informacji

Powrót