1 28,00 

Oleh Beley

Oleh Beley

Doktor habilitowany

Zainteresowanie naukowe: leksykologia, współczesna onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem wariantów literackich XVIII – XX st.), leksykografia, ekolingwistyka.

Więcej informacji

Powrót