1 30,00 

Norbert Morciniec

Norbert Morciniec

Profesor doktor habilitowany

Filolog. Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił kolejne funkcje: kierownika Katedry Języka Niemieckiego i Niderlandystyki, prodziekana Wydziału Filologicznego, prorektora Uniwersytetu do spraw nauki, dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Współorganizował Katedrę Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pierwszy jej kierownik) oraz Katedrę Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji

Powrót