1 35,00 

Monika Mościbrodza

Monika Mościbrodza

Doktora

Absolwentka studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w roku 2001. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.  Pracę doktorską pod tytułem Funkcje pluriharmoniczne o wzroście wielomianowym na symetrycznych obszarach Siegela obroniła w roku 2006, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Od 2005 roku jest pracownicą Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomiii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, modelowanie ekonometryczne.

Więcej informacji

Powrót