1 39,00 

Michał Rydlewski

Michał Rydlewski

Doktor

Etnolog, filozof, literaturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Kultury Europejskiej przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii). Sekretarz redakcji Roczników Antropologii Historii. Autor dwóch książek: Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej (Bydgoszcz, 2016) oraz Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów (Wrocław, 2019). Współredaktor trzech zbiorów artykułów: Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku (Toruń, 2013), Antropologia, media, komunikacja (Wrocław, 2019) oraz Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje (Wrocław, 2020). Autor ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Sensus Historiae, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii Komunikacji i Mediów, Perspektywach Biograficznych, Zeszytach Etnologii Wrocławskiej, Archiwum Emigracji, Studiach i Perspektywach Medioznawczych, Kulturze Współczesnej oraz tomach pokonferencyjnych. Interesuje się teorią i historią kultury, filozofią kultury, krytyką kultury, kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z semiotyki oraz myślenia krytycznego.

Więcej informacji

Powrót