0 0,00 

Maria Boguszewicz

Maria Boguszewicz

Doktora

Od 2012 pracowniczka naukowa w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Specjalizacja naukowa: Kultury języków współurzędowych Hiszpanii (katalońska, baskijska, galisyjska).

Więcej informacji

Powrót