1 35,00 

Marek Maciejewski

Marek Maciejewski

Profesor doktor habilitowany

Prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, profesor zwyczajny w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji

Powrót