1 30,00 

Marcin Stabrowski

Marcin Stabrowski

Doktor

Adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym, członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Zajmuje się kulturą staropolską, średniowieczną oraz aksjologią, performatyką i teorią źródeł. Autor książki „Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku” (Wrocław 2016).

Zainteresowania naukowe: historia kultury staropolskiej i europejskiej (XII-XVIIw.), teoria historii kultury, fenomenologia, aksjologia.

Powrót