1 19,00 

Małgorzata Ruchniewicz

Małgorzata Ruchniewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zainteresowania naukowe: historia Śląska w XIX i XX wieku, historia Europy Wschodniej w XX wieku, dzieje Białorusi, losy Polaków na Wschodzie, przymusowe migracje w latach 40. i 50. XX wieku.

Więcej informacji

Powrót