1 35,00 

Małgorzata Czapiga-Klag

Małgorzata Czapiga-Klag

Doktora

Doktora nauk humanistycznych (w specjalności etnologia i antropologia kulturowa). Interesuje się historią kultury, historią wyobrażeń, oral history, a także radiem i szeroko rozumianą audiosferą (m.in. współczesne zjawiska związane z audiosferą analizowane w oparciu o narzędzia antropologiczne – zwane czasem „etnografią mediów”; zagadnienia sztuki audialnej opisywane w kontekście nowych mediów i zjawisk konwergencji mediów itp.). Publikowała w „Kontekstach”, „Literaturze Ludowej”, „Znaczeniach”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”.

Więcej informacji

Powrót