1 20,00 

Magdalena Gołaczyńska

Magdalena Gołaczyńska

Doktora habilitowana, profesora UWr

Wrocławianka, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UWr. Napisała doktorat Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989 pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Deglera, pierwszą w Polsce i jedyną monografię poświęconą temu nurtowi w nowym okresie. Badaczka teatru współczesnego (teatr XX i XXI wieku) – interesuje ją zwłaszcza europejski teatr w miejscu szczególnym (site-specific theatre), teatr eksperymentalny, alternatywny oraz teatr lokalny na Dolnym Śląsku. Autorka opracowań naukowych: Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989 (Wrocław 2002), Wrocławski teatr niezależny (Wrocław 2007), Miejsca i tożsamość. Teatr lokalny na Dolnym Śląsku (Wrocław 2013). Za tę ostatnią książkę otrzymała Wyróżnienie Leopoldina 2014 za publikację humanistyczną dotyczącą tematyki polsko-niemieckiej .

Publikowała artykuły na łamach „Dialogu”, „Odry” „Notatnika Teatralnego”, „Teatru”, „New Theatre Quarterly”  „Slavic and East European Performance”. Tłumaczka z języka angielskiego literatury popularno-naukowej (historia sztuki) i popularnej (kryminały).

Kierowniczka Specjalności „teatrologia”, opiekunka naukowa Studenckiego Koła Naukowego Teatrologów „Dalej”.

Więcej informacji

Powrót