1 19,00 

Lucyna Szot

Lucyna Szot

Doktora habilitowana, profesora UWr

Politolożka, prawniczka, medioznawczyni.

Zasadnicze zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa.

Więcej informacji

Powrót