1 19,00 

Krzysztof Benyskiewicz

Krzysztof Benyskiewicz

doktor habilitowany

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor książek Ród Jeleni Niałków i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. (Poznań-Wrocław 1999), Mieszko Bolesławowic (1069-1089). Źródła i tradycja historiograficzna (Kraków 2005), W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze (Wrocław 2010) oraz dwóch monograficznych ujęć Władysława Hermana: Książę Polski Władysław I Herman 1079-1102 (Zielona Góra 2010) i Władysław Herman. Książę Polski 1079-1102 (Kraków 2014). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Problematyka badawcza: historia polityczna Polski średniowiecznej, panowanie Władysława Hermana, nauki pomocnicze historii ze szczególnym uwzględnieniem genealogii, heraldyki i sfragistyki, historia regionalna.

Więcej informacji

Powrót