1 10,00 

Katarzyna Gelles

Katarzyna Gelles

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zainteresowania naukowe: problematyka niemiecka (dzieje najnowsze państw niemieckich, polityka zagraniczna państw niemieckich po 1945 r.), stosunki międzynarodowe po 1815 r., polityka międzynarodowa po II wojnie światowej, historia i rozwój dyplomacji.

Więcej informacji

Powrót