0 0,00 

Katarzyna Brzezina

Katarzyna Brzezina

Doktora

Zainteresowania naukowe: sztuka nowożytna, głównie XVIII wieku w Czechach, na Morawach, na Śląsku i w południowych Niemczech, osiemnastowieczna rzeźba w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski, kolekcjonerstwo magnackie, sztuka sakralna na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Więcej informacji

Powrót