0 0,00 

Julita Makaro

Julita Makaro

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe i etniczne (National and Ethnic Minorities), socjologia pogranicza (Sociology of borderland), komunikacja społeczna, międzykulturowa i wizualna (Social, Intercultural and Visual Communication). wielokulturowość (multiculturalism).

Więcej informacji

Powrót