0 0,00 

Joanna Sondel-Cedarmas

Joanna Sondel-Cedarmas

Doktora habilitowana, prof. UJ

Magistra filologii włoskiej UJ (1999 r.), dottore magistrale in Lingue e letterature straniere uniwersytetu w Udine (2004 r.), doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005 r., INPiSM UJ), doktora habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014 r. WSMiP UJ). Od kwietnia 2019 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, aktualnie– profesora uczelni. Od 2016 r. – kierowniczka Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w ISE UJ. Jest też koordynatorką programu double degree realizowanego przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Corso di laurea in Studi Europei Uniwersytetu w Padwie.  Od 2019 r. jest członkinią Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ. W roku akademickim 2015/2016 profesora wizytująca na uniwersytecie w Padwie; odbyła także liczne staże badawcze oraz prowadziła wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Roma III, Bolonii, Padwie i Trieście. Jest członkinią Rada Redakcyjna | Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma „Europea”.

Więcej informacji

Powrót