1 29,00 

Jerzy Jastrzębski

Jerzy Jastrzębski

Profesor doktor habilitowany

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego podstawowe prace (rozprawy naukowe i eseje) dotyczą najnowszej historii kultury i polityki kulturalnej, kultury masowej i ludowej, dziennikarstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Przez wiele lat współpracował z radiem Wolna Europa, gazetami „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Gazeta” (Toronto), „Odra” i in. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu – od 1985 roku) i w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem redakcji czasopism „Literatura Ludowa”, „Kultura i Komunikacja (2K)”, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”. Współtworzył i redagował wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne (Słownik New Age`u, Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei XX wieku, Jak żyć?- słownik wartości i wzorów kultury).

Zainteresowania naukowe: historia literatury ze szczególnym uwzględnieniem dramatu, historia i teoria kultury, medioznawstwo.

Więcej informacji

Powrót