1 19,00 

Jacek Gurwin

Jacek Gurwin

Profesor, doktor habilitowany

Specjalizacja w hydrogeologii regionalnej, poszukiwawczej i środowiskowej. Interesują go zagadnienia dotyczące zasobów i ochrony wód podziemnych z wykorzystaniem integracji nowoczesnych systemów monitoringu środowiska i techniki GIS/RS w hydrogeologicznych badaniach modelowych.; szerokie wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w budowie numerycznych modeli filtracji. Ważnym nurtem badawczym jest też problematyka ekologii, monitoringu i oceny wpływu na środowisko zbiorników wód powierzchniowych, a także suszy hydrogeologicznej.

Więcej informacji

Powrót