1 49,00 

Grzegorz Joachimiak

Grzegorz Joachimiak

Absolwent muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2009) oraz Wydziału Instrumentalnego na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (2010). W 2016 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha: Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny. Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedrze Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce źródłoznawstwa muzycznego, patronatu muzycznego oraz teorii i praktyce wykonastwa muzyki XVI-XIX wieku, zwłaszcza w zakresie muzyki lutniowej, gitarowej i kameralnej. Zajmuje się przede wszystkim badaniem obszaru kultury muzycznej Śląska i dawnej Rzeczpospolitej. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych, kierownikiem grantów badawczych (UWr) i wykonawcą m.in. w trzech grantach NPRH. Należy do grupy roboczej „Tablature in Western Music” działającej w ramach International Musicological Society oraz jest członkiem Towarzystw Lutniowych w Niemczech, USA, Austrii, Czechach i Polsce. Laureat nagrody im. ks. prof. H. Feichta (2017) i stypendiów, m.in. DAAD, Fundacji Lanckorońskich, trzykrotnie MNiSW w tym dla wybitnych młodych naukowców (2018-2022). Od maja 2019 wiceprzewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Powrót