0 0,00 

Ewa Repucho

Ewa Repucho

Doktora habilitowana

Jej zainteresowania naukowe są związane z edytorstwem i sztuką książki. Koncentrują się wokół typografii książki, będącej połączeniem tekstu (utworu piśmienniczego) i jego materialnej formy (zmaterializowanej treści dzieła). Podejmowane w ostatnich latach problemy badawcze: twórczość wybitnych typografów, projektantów książki (np. Leona Urbańskiego 1926‒1998), kongenialne projektowanie książki (XX–XXI w.), typografia edycji naukowych – w teorii i praktyce, trendy w projektowaniu książki i druków, okładka jako komunikat słowno-obrazowy, edytorstwo bibliofilskie, technologia wytwarzania książki w perspektywie historycznej i współczesnej, bibliologia i jej interdyscyplinarne powiązania w zakresie estetyki książki i druku, kształcenie w zakresie projektowania książki.

Więcej informacji

Powrót