1 19,00 

Ewa Matkowska

Ewa Matkowska

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Obszary badawcze: współczesna literatura niemiecka, literatura i media, literatura i media w systemach zamkniętych (totalitarnych, autorytarnych). Monografie: Die unerträgliche Schwere der Geschichte. Prosa in den letzten Jahren der DDR (Berlin 2003), System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb (Kraków 2003), Propaganda w NRD. Media i literatura (Wrocław 2012).

Więcej informacji

Powrót