1 29,00 

Ewa Kofin

Ewa Kofin

Doktora

Muzykolożka i krytyczka muzyczna. Studiowała teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, przez wiele lat była stałą recenzentką muzyczną na łamach Słowa Polskiego, współpracowała też z Ruchem Muzycznym i Odrą. Dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu oraz wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim na kulturoznawstwie oraz na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Osoba niezwykle zasłużona dla muzyki we Wrocławiu – zarówno na polu naukowym, krytycznomuzycznym, jak i instytucjonalnym. To jej działania doprowadziły w latach 60. do zaproszenia do Wrocławia przez władze miasta Andrzeja Markowskiego i w konsekwencji do powstania festiwalu Wratislavia Cantans. To również dzięki jej staraniom władze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosiły na początku lat 90. prof. dr hab. Macieja Gołąba do reaktywowania studiów muzykologicznych na tej wrocławskiej uczelni. Autorka pionierskich i oryginalnych publikacji naukowych – Muzyki telewizyjnej (była to wydana wersja jej rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Zofii Lissy na Uniwersytecie Warszawskim) oraz Semiologicznego aspektu muzyki. W ostatnich latach opublikowała studium Muzyka wokół nas oraz trzytomową historię festiwalu Wratislavia Cantans. Swoje bogate doświadczenia z zakresu krytyki muzycznej podsumowała w skrypcie Krytyka muzyczna, a przeprowadzone przez nią wywiady z wybitnymi osobowościami życia muzycznego zostały zebrane w tomie rozmów Ich słowa.

Więcej informacji

Powrót