1 40,00 

Ewa Baszak

Ewa Baszak

Doktor

Adiunktka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również absolwentką Krakowskich Szkół Artystycznych na kierunku aktorstwo. Przez semestr studiowała języki i literaturę na Uniwersytecie w Turynie oraz odbyła staż w szkole językowej Laboling dla obcokrajowców w Milazzo na Sycylii. W trakcie studiów doktoranckich przebywała na wymianie studenckiej na Uniwersytecie w Cagliari, gdzie zajmowała się badaniami dotyczącymi tożsamości regionalnej w kinie i literaturze sardyńskiej. Obszar prowadzonych przez nią badań obejmuje zjawisko regionalizmu w kinie włoskim, historię kina oraz wystąpienia publiczne.

Więcej informacji

Powrót